Euroopan turistimaat ovat ottaneet vastaan valtavan taloudellisen iskun koronapandemian takia. YLE:n uutisessa Koronan runtelema turismi tarvitsee 500–1 500 miljardia euroa tukea, arvioivat EU-ministerit" (27.4.2020) kerrotaan erityisesti turismilla elävien Etelä-Euroopan maiden kärsivän tilanteesta. Turismi vastaa 10 prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta ja sen kerrotaan olevan myös unionin neljänneksi tärkein vientituote, jonka arvo on jopa 400 miljardia euroa vuodessa. 

 

EU-maat alkavat pikkuhiljaa purkaa kauppaa sekä liikkumista koskevia rajoitteita, mutta vielä ollaan melko kaukana siitä, että maiden rajoja ruvettaisiin avaamaan. Elinkeinoministerien kokouksen jälkeen oltiin yhtä mieltä siitä, että turismin avaaminen pitää koordinoida EU-tasolla. Pandemian ennustettavuuden vaikeus hankaloittaa kuitenkin kaikkea tällaista toimintaa. Euroopan unionilla ei juurikaan ole vielä käsitystä, miten asian kanssa täytyisi edetä. 

 

Esimerkiksi Kreikassa turismin kerrotaan kattavan jopa viidenneksen maan BKT:stä, sekä Kroatiassa 17%. On mielestäni tärkeää, että merkittävä osa tuesta, mikä tässä tilanteessa on mahdollistaa järjestää, ohjattaisiin erityisesti tällaisille tilanteesta pahiten kärsiville maille. Koronaepidemian hellittäessä täytyy varmistaa, että turistimailla olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat tilanteesta elpymiselle. YLE:n uutisessa kerrotaan ranskalaiskomissaari Tierry Bretonin arvioivan, että uudesta jälleenrakennusrahastosta jopa neljännes pitäisi ohjata turismin elvyttämiseen ja tukemiseen.  

 

Mielestäni tärkeimpänä täytyy kuitenkin harkita erittäin tarkasti, miten ja milloin maiden rajojen avaaminen ja matkailun aloittaminen olisi turvallista. Jos tällainen toiminta aloitettaisiin liian aikaisin, toisi se mukanaan taas toisenlaisia ongelmia, ja koronan leviämistä luultavasti vaan kiihdytettäisiin tällä tavalla.  

 

Vaikka tämänhetkinen tilanne on erittäin vaikea Euroopan unionin taloudelle sekä erityisesti sen turistimaille, uskon kuitenkin, että toimivalla maiden välisellä yhteistyöllä sekä toisiamme tukemalla tästäkin tilanteesta on mahdollista selvitä.